Vanuit een holistische visie met liefde en acceptatie voor jezelf

baby

Gevoeligheid

We zouden onze baby's bij hun komst moeten begroeten als ware Boeddha's uit een verre en mysterieuze plek, want dat zijn ze als wij ze de kans geven.

Gevoelig en heel intelligent, maar in een hulpeloos lichaam. Probeer je voor te stellen wat een enorme tegenstelling dit is.

Respecteer het kind als een uitdrukking van het Ene Leven of Liefde of hoe je het ook wilt noemen.
Ze is niet jouw bezit. En niet iets dat je moet vormen, domineren en opvoeden.
Het kind is wel van jou afhankelijk om te kunnen overleven.

Je bewustheid over je eigen kindervaringen en herwinnen van gevoeligheid,
kunnen behulpzaam zijn bij het vermogen om samen te werken met je kind.

Je kunt het contact herstellen met wie je werkelijk bent.

kind en bal Spelen

Is in mijn beleving zoveel ruimer, dan de gangbare activiteiten die we zo
benoemen. Het is tevens onderdeel van onze persoonlijke beleving en ervaring.

In zijn oorsprong voelt spelen voor mij als gelijk aan leven. Is spelen gelijk aan
bewegen en stromen. Gewoon omdat het kan, zonder enige inspanning.

Zijn is stilte, ogenschijnlijk bewegingsloos.

Als je er contact mee maakt, dan kun je voelen dat de dynamiek van de
beweging erin ligt besloten.

Geef het kind de ruimte om zijn authentieke werkelijkheid tot uitdrukking te brengen.

Verbinding

De beer en het kind zijn één.
Het kind heeft nog de herinnering aan de vanzelfsprekende liefde en de verbondenheid met alles wat is.
Door de onderdompeling in het aardse bestaan komt er een ervaring van afscheiding voor in de plaats.

Jij en de ander.Met dank aan: Jeru Kabbal, Osho, Eckhart Tolle en Pamela Kribbe.

De reis naar binnen - Het kind - Bewust ouderschap - Bewust worden - Gezondheid - Spiritualiteit - Chakra info